12 дыбыстан кем емес екi сз; аралас сз болуы керек. фонетикалык 2 трін жасау керек. Помогите Срочно..

14-05-2005 13:51 Просмотры: 8
Ответы (1)
Албания Крыжнева
+1
2005-05-14 17:26:23

анааттандырылылмагандыктарыныздан 33 арип 33 дыбыс 13 буын ауіпсіздендірілмегендыктерынызден 34 арип 34 дыбыс 1 3 буын калганын дауысты дауыссыз дыбыстарын тауып жазыныз