Музыка 07-08-2019 09:32 Ответы: 1 Просмотры: 6
Музыка 07-08-2019 06:47 Ответы: 1 Просмотры: 2
1. Яка з указаних нижче ознак не притаманна фольклорним творам: А усність; Б анонімність; В колективність; Г авторська позиція. 2.Визначте, до якого виду народних пісень належать пісні про кохання: А соціально-побутових; Б родинно-побутових; В весільних; Г козацьких. 3. Історичною основою «Слова про похід Ігорів» стали події А 1648 року Б 1569 року В 1240 року Г 1185 року 4. Жанр українського фольклору з нерівноскладовим віршем, відсутністю строф, який у більшості випадків складається з заспіву (заплачки), розповіді та кінцівки (славослів’я) та виконується у супроводі гри на кобзі, лірі чи бандурі,— це А веснянка Б дума В чумацька пісня Г балада 5. Назвіть найдавнішу серед поданих рукописну книгу: А Ізборник Святослава; Б «Початковий літопис»; В «Києво-Печерський патерик»; Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 6. Укажіть видатного драматурга ХVІІІ ст.. : А С. Климовський Б Ф. Прокопович В Нестор Літописець Г І. Вишенський 7. Що є спільним для збірок I. Величковського «Млеко» i «Зегар з полузегарком»? А Присвята, cпociб віршування Б тематика творів i присвята В спосіб віршування й структура збірок Г тематика творів та структура збірок 8 Народна історична пісня «Чи не той то хміль…» А уславлює перемогу Б. Хмельницького під Жовтими водами Б засуджує Б. Хмельницького за Переяславську угоду В уславлює красу зеленої природи, хмелю — символу здоров’я, краси, сили Г закликає українців бути дружними та згуртованими у боротьбі проти ворогів 9. Що є найпереконливішим аргументом щодо відданості рідній мові у вірші Володимира Підпалого «Тиха елегія»? А український національний одяг; Б солов’їний спів; В колискова; Г калина біля хати; 10. Укажіть назву балади, в якій розповідається про загибель удовиного сина: А «Козака несуть» Б «Ой був в Січі старий козак» В «Ой летіла стріла» Г «Ой на горі вогонь горить» 11. З якою метою Герасим Калитка ( Іван Карпенко-Карий «Сто тисяч» ) відправляє свого сина до Пузиря? А щоб запропонувати йому купити фальшиві гроші; Б щоб купити шмат землі; В щоб позичити в Пузиря грошей; Г щоб купити свиней доброї породи; Ґ щоб син познайомився, а потім одружився з Пузиревою донькою. 12. Учення Г.Сковороди про споріднену працю втілено у творі А «Бджола та Шершень» Б «Всякому місту − звичай і права» В «De libertate» Г «Собака і вовк»
Музыка 07-08-2019 02:41 Ответы: 1 Просмотры: 2
Музыка 07-08-2019 02:26 Ответы: 1 Просмотры: 2
Музыка 06-08-2019 11:54 Ответы: 1 Просмотры: 1