Литература 07-11-2004 13:58 Ответы: 1 Просмотры: 0
Українська література. 10 клас Тематична контрольна робота №1 Література 70-90-х років ХІХ ст Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного Варіант 1 1. Товариство «Просвіта» як центр наукової й культурно-освітньої роботи починає діяти з 1868 р. у: а) Львові; б) Києві; в) Харкові; г) Чернівцях. 2. До яких позасюжетних елементів найчастіше вдається автор «Кайдашевої сім’ї»: а) описи; б) роздуми; в) ліричні відступи; г) публіцистичні відступи. 3. «Польова царівна» — так назвав Панас Мирний одну з героїнь роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Це: а) Мотря; б) Галя; в) Христя; г) баба Оришка. 4. Що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»: а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.; б) традиційний патріархальний устрій українського села; в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей; г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм. 5. Які події у сюжеті повісті «Кайдашева сім’я» є головним композиційним елементом: а) три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав’язку і розв’язку; б) одруження Карпа та прихід до Кайдашевої хати Мотрі; в) кульмінаційна сварка через грушу на городі як розв’язка твору; г) зображення Марусі Кайдашихи. 6. Укажіть, які образи створює у своїх творах І.Нечуй-Левицький: а) типові; б) трагічні; в) героїчні; г) ідеальні. 7. Визначте специфічність гумору в повісті «Кайдашева сім’я»: а) гумор з елементами іронії, наближеної до сатири; б) сміх крізь сльози співчуття; в) викривальний сміх; г) гумор заради розваги. 8. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький: а) соціально-побутову повість; б) ліро-епічний роман; в) соціально-психологічний роман; г) психологічну новелу. 9. Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва; б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.; в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села; г) конфлікт батьків і дітей. 10. Словами: « Сам – предводитель; родичі – урядники; справник, суддя, підсудки – все то зяті, родичі зятів, племінники,,, Як квочка курчат збирає під крила, так … придбав до своїх лап цілий повіт…», – автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеризують: а) Максима Ґудзя; б) Чіпку Варениченка; в) Василя Польського; г) сотниченка Саєнка. 11. З’ясуйте, у чому виявилось новаторство роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на формування характеру особистості; б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства; в) у всебічному показі життя українського пореформеного села; г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин. 12. Яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко: а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»; б) «Береженого й Бог береже»; в) «Своя сорочка ближче до тіла»; г) «А що люди про мене скажуть?». 13. Встановити відповідність між назвами літературних напрямів та їх визначальними рисами. (1 б) А. Романтизм Б. Класицизм В. Реалізм Г. Сентименталізм творів. 1. Підвищена емоційність зображення подій та характерів. 2. Культ почуттів. 3. Обов'язкове дотримання канонічних правил написання 4. Принцип точної відповідності реальній дійсності. 5. Зображення не самого предмета, а враження від нього. 14. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.(1 б) А гумор Б сатира В троп Г іронія 1. Слово чи вислів, ужитий у переносному, образному значенні. 2. Художні твори різних жанрів, у яких смішне в житті людей 3. глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; 4. зіставлення протилежних явищ, понять, характерів для посилення враження 5. твори викривального характеру, у яких гостро висміюються негативні суспільні явища Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань (4 б.) 15.1. До якого жанру належить твір Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? Відповідь аргументуйте. 15.2. Доведіть або спростуйте тезу: «Злочин завжди перекреслює найблагородніші поривання».
Литература 06-11-2004 06:25 Ответы: 1 Просмотры: 0
Литература 06-11-2004 00:50 Ответы: 1 Просмотры: 0